Pribor za ventilatorje

Mehanski in električni pribor

Mehanski in električni pribor za ventilatorje:

Mehanski pribor za ventilatorje:

 • filtri zraka
 • dušilniki zvoka
 • toplovodni grelniki
 • električni grelniki
 • vodni hladilniki
 • direktni uparjalniki
 • podstavki za strešne ventilatorje

Električni pribor za ventilatorje:

 • regulatorji vrtljajev
 • zaščitna stikala, regulatorji za električne grelnike
 • senzorji temperarture in tlaka
 • prostorski termostati in higrostati
 • elektro motorni pogoni

Dokumentacija

Tehnični podatki:

 1. Mehanski in električni pribor
Mehanski pribor za ventilatorje

Mehanski pribor:

 • VBM povezovalna spojka
 • RSK protipovratna loputa
 • SG 01, SG 02, BS zaščitne mrežice
 • MKO montažna konzola
 • STR fleksibilni priključek
 • FD kasetni filter G4
 • FDI kasetni filter F5
 • DSF strešni podstavek
 • DSS strešni podstavek-izoliran
 • FTW toplovodni grelnik s filtrom
 • VBC toplovodni grelnik
 • CBM el. grelnik z integrirano regulacijo
 • REH el. grelnik
 • CWK vodni hladilnik
 • KWR/DVR vodni hladilnik/uparjalnik
 • KEH el. grelnik-oglati
 • RBM el. grelnik z integrirano regulacijo
 • VBR toplovodni grelnik-oglati
 • PGK vodni hladilnik
 • DXRE direktni uparjalnik
 • JKL-R nadtlačna žaluzija
Električni pribor za ventilatorje

Električni pribor:

 • R-E 5 stopenjski transformatorski regulator vrtljajev (230V)
 • R-ET 5 stopenjski transformatorski regulator vrtljajev (230V) z zaščito motorja
 • R-DT 5 stopenjski transformatorski regulator vrtljajev (400V) z zaščito motorja
 • ETY, MTY brezstopenjski regulator
 • MTP potenciometer 0-10V
 • ER 12 frekvenčni regulator (230V)
 • ER 32 frekvenčni pretvornik (400V)
 • GS zaščitno stikalo
 • S-ET/STDT zaščitno stikalo
 • PXET univerzalna regulacijska naprava
 • Pulser M regulator za el. grelnik do 6kW
 • TTC 2000 regulator za el. grelnik do 17kW
 • TT-S1 modul za TTC 2000 do 30kW
 • MCE0100 multikontroler
 • R-LR24 ASR 3 potni regulacijski ventil
 • DSL 205 tlačno stikalo
 • TF temperaturni senzor
 • KLSW3 indikator pretoka
 • SRE1G prostorski termostat
 • HG Mini prostorski higrostat

Pogoni Belimo

Lastnosti pogonov Belimo:

 • Za lopute od 0 do 6m2
 • ON – OFF ali zvezno delovanje
 • LM 230, LM 24, LM 230-SR, LM 24-SR; (230V in 24V)
 • NM 230, NM 24, AM 230, AM 24; (230V in 24V)
 • GM 230, GM 24, GM 230-SR, GM 24-SR; (230V in 24V)

Dokumentacija

Tehnični podatki:

 1. Belimo pogoni
Motorni pogoni BELIMO za lopute in žaluzije

Standardni pogon:

 • BELIMO CM vrtilni moment 2 Nm, za velikosti loput do 0,4m2
 • BELIMO LM vrtilni moment 5 Nm, za velikosti loput do 1,0m2
 • BELIMO NM vrtilni moment 10 Nm, za velikosti loput do 2,0m2
 • BELIMO SM vrtilni moment 20 Nm, za velikosti loput do 4,0m2
 • BELIMO GM vrtilni moment 40 Nm, za velikosti loput do 8,0m2

Standardni pogon (z vzmetnim vračanjem):

 • BELIMO LF vrtilni moment 4 Nm, za velikosti loput do 0,8m2
 • BELIMO NF vrtilni moment 10 Nm, za velikosti loput do 2,0m2
 • BELIMO SF vrtilni moment 20 Nm, za velikosti loput do 4,0m2

Standardni pogon (hitri):

 • BELIMO LMQ vrtilni moment 4 Nm, za velikosti loput do 0,8m2, čas 2,5 sek
 • BELIMO NMQ vrtilni moment 8 Nm, za velikosti loput do 1,5m2, čas 4 sek
 • BELIMO SMQ vrtilni moment 16 Nm, za velikosti loput do 3,2m2, čas 7 sek