Ventilatorski boksi

Ventilatorski boksi P-MINI, P-ISOTX, P-ISOT, P-ISORX, P-ISOR, KVK, KVKE

Karakteristike ventilatorjev P-MINI, P-ISOTX, P-ISOT, P-ISORX, P-ISOR, KVK, KVKE

Za pretoke do Vmax=4000 m3/h, dpmax=800 Pa

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • dvostensko ohišje iz pocinkane pločevine
 • toplotna in zvočna izolacija
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje motorja
 • možnost 100 % brezstopenjske teristorske ali 5 stopenjske transformatorske regulacije
 • zaščita motorja preko termokontaktov

           ERP2015a

P MINI

Lastnosti ventilatorja P-MINI:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami (MINI 100-160)
 • ventilator z naprej zakrivljenimi lopaticami (MINI 200)
 • ohišje iz pocinkane pločevine
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo
P ISOTX

Lastnosti ventilatorja P-ISOTX:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z naprej zakrivljenimi lopaticami
 • delno izolirano ohišje s 35mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo
P ISOT

Lastnosti ventilatorja P-ISOT:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z naprej zakrivljenimi lopaticami
 • popolno izolirano ohišje s 35mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo
P ISORX

Lastnosti ventilatorja P-ISORX:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami
 • delno izolirano ohišje s 35mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo
P ISOR

Lastnosti ventilatorja P-ISOR:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami
 • popolno izolirano ohišje s 35mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo

P-ISOR standard
P-ISOR EC z elektronsko komutiranim motorjem

KVK

Lastnosti ventilatorja KVK:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z naprej zakrivljenimi lopaticami
 • popolno izolirano ohišje s 50mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo
KVKE

Lastnosti ventilatorja KVKE:

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami
 • popolno izolirano ohišje s 50mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost odpiranja ohišja za lažje vzdrževanje in čiščenje
 • integrirano termično stikalo

VENTILATORSKI BOKSI P-ELQ, P-MPC

Karakteristike ventilatorjev P-ELQ, P-MPC,

Vmax=16.000 m3/h, dpmax=1100 Pa

 • enostaven električni priklop
 • statično in dinamično uravnotežena kolesa
 • ohišje sestavljeno iz alu profilov in vogalnikov
 • dvostensko ohišje iz pocinkane pločevine
 • 20 mm negorljiva izolacijska plast za dušenje zvoka
 • zaščita motorja preko termokontaktov
 • možnost 100 % brezstopenjske (teristorske)
  ali 5 stopenjske (transformatorske) regulacije
 • zaščita motorja IP 44 oz. IP 54

Dokumentacija

P-ELQ

Lastnosti ventilatorjev P-ELQ:

 • enostaven električni priklop
 • ventilatorski boks z diagonalnim kolesom
 • variabilne smeri izpiha (levo, desno)
 • izolirano ohišje s 40mm izolacije iz mineralne volne
 • enostavno vzdrževanje in čiščenje
 • stopenjska transformatorska regulacija
P-MPC

Lastnosti ventilatorjev P-MPC:

 • enostaven električni priklop
 • temperatura pretočnega zraka do max. 80°C
 • variabilne smeri izpiha (levo, desno, aksialno)
 • izolirano ohišje s 30mm izolacije iz mineralne volne
 • možnost vzdrževanja in čiščenja preko čelne revizijske plošče
 • stopenjska transformatorska regulacija (230V)
 • frekvenčna regulacija (400V)