Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Vzdolžno varjene cevi

Vzdolžno varjene cevi za transport materiala in odpraševanje

Karakteristike cevi

Vzdolžno robljene oz. varjene cevi uporabljamo za transport materialov in delcev, saj imajo gladko notranjo površino. Premeri cevi so vse stadardne dimenzije od 80 – 1000 mm. Cevi so debeline 0,75, 0,9, 1,0, 2,0 in 3,0 mm. Cevi debeline do 1,0 mm so pocinkane, cevi debeline stene 2,0 in 3,0 mm pa so prašno barvane. Cevi in oblikovne kose spajamo s prirobnicami ali s spenjalnimi obroči.

Dokumentacija

Gladke cevi in oblikovni elementi
  • LFBR pocinkane cevi z zavihkom dolžine 500, 1000 in 2000mm
  • LFBB kolena pocinkana z zavihkom 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, R=1,5d z zavihkom
  • LFBRC redukcija pocinkana z zavihkom
  • LHFBTVE oz. LFBTVD enojni oz. dvojni odcep 30°, 45°
  • LFBSK drsna loputa
  • SCHSPR hitrospenjalni obroč
01_vzdolz_var_cev